SEOG MTV'65

Stichting Exploitatie Onroerend Goed MTV'65 (SEOG)

In 1991 is de stichting opgericht met de doelstelling om het bezit van onroerend goed af te splitsen van de tennisactiviteiten. Een heldere splisting van activiteiten en bezit, mede waardoor de risico's van discontinuiteit bij de vereniging geen directe invloed zal hebben op het eigendom van het onroerend goed. Tevens werden de financieringsmogelijkheden van het onroerend goed eenvoudiger en gunstiger. Een bijkomend voordeel is dat door deze structuur de bestuurlijke activiteiten zijn gesplitst over twee besturen.

SEOG is inmiddels juridisch eigenaar van het onroerend goed met 5 buitentennisbanen, een clubgebouw en een tennishal met 3 banen.
De inkomsten van SEOG zijn de huuropbrengsten van de tennisbanen en de belangrijkste uitgaven zijn:
1. Rente en aflossing van een hypothecaire geldlening op het onroerend goed.
2. Onderhoud en met name groot onderhoud aan gebouwen, hekwerk en overig groot intern onderhoud van het onroerend goed.
SEOG heeft een bestuur van 5 personen waarvan twee uit het MTV ’65 bestuur. Volgens de statuten hebben de bestuursleden een zittingsperiode van drie jaren en zijn terstond hernoembaar.

Bestuursleden SEOG                                             

Voorzitter Ben Brok
Penningmeester Martin Leferink
Secretaris    Mike Mansveld
Lid vanuit MTV'65     Andre Welmer
Lid vanuit MTV'65     Wilma Tempelman


 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Zie contact bestuur

Tennisvereniging MTV'65

Potdijk 1C
7475 SL MARKELO

KVK-nummer

40074257